مطالعات خط مشی آموزشی

به سوی تمهید ساختار و نظام عادلانه آموزشی به عنوان مقدمه امر تعلیم و تربیت

مطالعات خط مشی آموزشی

به سوی تمهید ساختار و نظام عادلانه آموزشی به عنوان مقدمه امر تعلیم و تربیت

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «گزارشات» ثبت شده است

همیشه یکی از مهمترین دغدغه‌های آموزش و پرورش کشور موضوع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و کشف صحیح استعداد‌های آن‌ها است. در گام اول، رشد و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و در گام های بعدی تامین سرمایه انسانی متخصص، با ‌انگیزه و راضی از وضعیت شغلی که بتواند در راستای پیش‌برد اهداف انقلاب و نظام اسلامی حرکت کند، در گرو انتخاب درست رشته تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع پایه است. لذا ضرورت امر خط‌مشی‌گذاری در عرصه هدایت تحصیلی بر هیچ کس پوشیده نیست.

گزارش ذیل بر‌آن است تا با بررسی برنامه هدایت تحصیلی وزارت آموزش و پرورش، جایگاه این برنامه در قوانین و اسناد بالادستی و اطلاعات مربوط به اجرای آن از سال تحصیلی 1383 -1384 تاکنون، پیشنهاداتی را در جهت بهبود فرآیند خط‌مشی‌گذاری در موضوع هدایت تحصیلی دانش‌آموزان ارائه دهد.

دریافت
عنوان: بررسی «مسئله هدایت تحصیلی» در آموزش و پرورش ایران (با تأکید بر ارزیابی عملکرد برنامه جدید هدایت تحصیلی)
 

  • میثم حاجی قربانی

گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال 90-91 در 6 محور به بیان عملکرد وزارت خانه پرداخته و در نهایت نیز چالش ها و محدودیت ها را برشمرده است.

دریافت
عنوان: گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین در سال 90-91


  • محمد صادق تراب زاده جهرمی